Rokmind

Rokmind

Artikkeli: Johtoryhmästä Joukkueeksi

Rokmind
12.06.2018

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) Palvelukeskuksen (Pake) johtaja Pekka Erola kertoo johtoryhmänsä kehitysmatkasta Rokminder Melina ”Mellu” Niemen kanssa.

Rohkea, uudenlainen tapa kehittyä – Johtoryhmäretriitti

Kaikki eivät miellä retriittiä johtamisen kehittämisen muodoksi. Retriitin luullaan usein sisältävän uskonnollisiakin piirteitä, vähintään syvää hiljentymistä. Johtoryhmäretriiteissä tärkeää on kuitenkin ryhmän keskittynyt läsnäolo ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä. Tavoitteena saattaa olla uuden johtoryhmän tiimiytyminen tai toiminnan uudistaminen, molemmissa tapauksissa johtoryhmäretriitti on hyvä vaihtoehto. Se antaa rauhallisen ja tarpeeksi pitkäkestoisen ajan ja paikan pysähtymiselle ja siihen on mahdollisuus helposti yhdistää erityyppisiä elementtejä, tavoitteista riippuen. Tyypillisesti johtoryhmäretriitti kestää 1,5 vrk, esim. aloitus torstai-iltapäivänä ja lopetus lauantaiaamuna. Käytännössä siis vain yksi työpäivä, vaikka aikaa yhdessäoloon ja asioiden työstöön jääkin reilusti. Tämän vuoksi kiinnostus johtoryhmäretriittejä kohtaan on kasvamassa.

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola toi ennakkoluulottomasti johtoryhmänsä johtoryhmäretriittiin toukokuussa ja toteaa nyt jälkeenpäin koko johtoryhmänsä olevan erittäin tyytyväinen osallistumiseensa.

”Meille johtoryhmäretriitti oli vastalääke kiireelle, keskittynyttä läsnäoloa yhdessä, jonka aikana lähennyimme edelleen tiiminä sekä onnistuimme uudistamaan toimintaamme. Siinä auttoi, kun ohjelma kytkeytyi käytännön arkeen eikä missään vaiheessa ollut otsaryppyistä asiaa tai muuta mailanpuristusta. Myös se, että retriitin vetäjänä toimineella Melina ”Mellu” Niemellä oli selvästi vahva asiantuntemus ja tausta johtajana koettiin tärkeänä.”

 

Jokaisen osallistuminen on tärkeää

”Se että koko johtoryhmä halusi osallistua, oli erittäin tärkeää, ilman sitä ei vaikuttavuus olisi varmasti ollut yhtä vahvaa eikä konkreettisten muutosten läpivienti yhtä helppoa. Asiat, mitä retriitissä päätimme ottaa käyttöön, ovat jääneet osaksi toimintaamme. Jokaiselle oli retriittiin lähtiessä myös selvää, että johtajan pelikunto vaatii itsensä huoltoa, muuten on riski ylipelaamiselle. Tähänkin oli retriitissä aikaa muun tekemisen ohella. ”

 

Lähtölaukaus johtoryhmäkehitykselle

Retriitti ei kuitenkaan ollut lähtölaukaus PSHP:n PaKe:n johtoryhmäkehitykselle. Pekka Erola aloitti johtoryhmänsä kehittämisen jo kaksi vuotta aiemmin.

”Organisatorinen muutos, jonka seurauksena johtoryhmä uudistui, oli kehittämisen käyntiin laittava voima.”

Lähtötilanteessa osa johtoryhmäjäsenistä oli tuttuja, osa ei ja johtoryhmäläisten taustat olivat kovin erilaisia. Pekka halusi lähteä rakentamaan yhteen pelaavaa joukkuetta. Kehittämisprosessin onnistumista tuki varmasti se, että kehittämiseen haluttiin lähteä koko porukalla, haluttiin yhdessä luoda turvallinen ja viihtyisä tiimi, joka parhaalla tavalla voisi viedä strategiaa käytäntöön.

Johtoryhmästä joukkueeksi

oli tavoitteena, kun johtoryhmä lähti Erolan johdolla ja Melinan sparraamana rakentamaan itselleen Johtamisen portaita tukeakseen ja yhtenäistääkseen arjen johtamistyötä. Johtamiskulttuurin rakentamisen lisäksi tavoitteena oli lisätä ymmärrystä itsestä ja kollegoista ja sitä kautta vahvistaa joukkuehenkeä sekä varmistaa johtamispotentiaalin paras käyttö.

Johtoryhmän ennakkokäsitys oli, että johtoryhmäläiset olisivat kovinkin erilaisia, mutta kaikkien yllätykseksi tilanne olikin toisin. Oli iso oivallus huomata, että vastoin ennakkokäsityksiä olikin tarvetta panostaa erilaisuuden esiintuomiseen ja siihen, että asiakeskeiset johtoryhmäläiset rohkaistuisivat tuomaan enemmin esiin innostavuutta ja muutenkin huomioimaan tunnepuolen paremmin. Valmennuksen jälkeen johtoryhmästä kuoriutuikin esiin aiempaa energisempi ja hyvän feeliksen kautta innovoiva joukkue, joka toisiaan sparraten toimi onnistuneesti seuraavat kaksi vuotta.

 

Johtamisen kehittäminen on jatkuva prosessi

Kuluneen talven aikana Erola kiinnitti huomiota, että johtoryhmä teki työtään useiden eri muutosten ristivedossa ja työtä oli määrällisesti poikkeuksellisen paljon. Hän halusi puolueettoman arvion ja selkeän mittaustuloksen johtoryhmätoiminnan tilasta. Arvio toteutettiin Rokmindin Johtoryhmän menestysindeksin avulla, jonka pohjalta Pekka Erola ja Melina Niemi tunnistivat kehitettävät alueet. Motivoituneen johtoryhmän tärkeimmäksi kehitysalueeksi tunnistettiin itsensä huoltaminen – asia, joka usealta asiaansa omistautuneelta johtajalta jää vähemmälle huomiolle. Tästä syntyi ajatus retriitistä, joka siis koko johtoryhmän mielestä oli, ja on edelleen, hyvä ajatus – onhan johtajan tärkein instrumentti hän itse.

Rokmind

Rokmind

Arkisto

Artikkelit

Vesa Järvisen Menestyksen Portaat kohti 2024
10.06.2020 - Vesa Järvinen - Menestyksen Portaat kohti 2024
Yllätyskyykystä ylös yhdessä!
04.05.2020 - Yllätyskyykystä ylös yhdessä!
Tero Hassinen liittyy Rokmindin valmennustalliin
07.01.2020 - Tero Hassinen liittyy Rokmind valmennustalliin
Menestyksen portaat -kirja – tilaa omasi
13.10.2019 - Menestyksen Portaat
Rokmind kasvaa tehoduolla!
03.09.2019 - Liike-elämän moniosaajat liikkuvat ketterästi.
Ymmärrä erilaisuutta ja menesty: Case Snellman Group
12.04.2019 - Case Snellman Group: Snellman Groupissa pidetään tärkeänä ymmärrystä eri persoonien toimintatyylieroista.
Oletko sinä Rokminder?
28.03.2019 - Rokmind etsii joukkueeseensa sopimusvalmentajia, joilta löytyy ROK-asennetta ja kovan luokan osaamista.
Case Juvenes
22.03.2019 - Yhteinen innostava päämäärä, selkeät stepit kohti päämäärää ja erinomaiset yhteistyötaidot auttavat Juvenesta menestymään.
7 askelta tiimiytymiseen
01.02.2019 - Matkalla minusta meiksi, kun ROK-kulttuuri muotoutuu. Takana on ensimmäinen vuosi yrittäjänä puolitoista vuotta sitten perustetussa kasvuyhtiössä Rokmindissa, jossa monimuotoinen tiimi haluaa rakentaa kestävää kasvua ja menestystä sekä muille että itselleen. 7 askelta tiimiytymiseen kiteyttää havaintoja tiimiytymisestä matkan varrelta.
Päivi Hautamäki’s passion is to help you reach your goals
12.12.2018 - The path towards the goals starts by clarifying them clearly.
Saammeko esitellä, uusi rokminderimme Anne Westersund
29.11.2018 - Anne tuo Rokminderina vankkaa ja syvää osaamista johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyyn, organisaation kasvun ja menestyksen mahdollistamiseen.
Tutustu uuteen rokminderiimme Sanna Hildéniin
29.11.2018 - Sanna Hildén vahvistaa Rokmindiin rivistöjä vankalla strategisen johtamisen ammattitaidollaan. Hänessä yhdistyvät akateeminen tutkimustausta ja vaikuttava liike-elämän kokemus.
Success Index™ hjälper ledningsgrupper att nå sin fulla potential
20.11.2018 - Leadership Team Success Index™ ger information om ledningsgruppens förmåga till strategiskt tänkande och reflektion samt innovativt samarbete.
Menestysindeksi™ hioo johtoryhmätyöskentelyn huippuunsa
20.11.2018 - Johtoryhmän menestysindeksi™ tuottaa kullanarvoista dataa mm. johtoryhmän strategisesta ajattelusta sekä kyvystä reflektoida, innovoida ja tehdä yhteistyötä.
Success Index™ sharpens the way Leadership teams utilize their potential
20.11.2018 - The Leadership Team Success Index™ generates significant data of the strategic thinking of the leadership team and the ability to reflect, innovate and cooperate.
Does Executive Team Development pay off?
17.09.2018 - Executive Team is a valuable support function for the CEO. Its working practices and work results have a direct impact on the success of the company. The longer the team has been run in a routine reporting mode the quicker it should be refreshed and activated to develop a better team culture and better results.
Blogi: Pilke silmäkulmassa lisää hyvinvointia
16.07.2018 - ”Oivalluksen kautta syntyy innostus ja motivaatio. Ne yhdessä realistisen ja arvoihin pohjautuvan toimintasuunnitelman kanssa tukevat tavoitteiden saavuttamista.”
Blogi: Sankarijohtajan myytti on kuollut
19.06.2018 - Johtajuus on kriisissä. McKinseyn (2016) tekemän tutkimuksen mukaan 77% johtajista oli sitä mieltä, että he pärjäävät tehtävässään hyvin, mutta 82% työntekijöistä on eri mieltä.
Artikkeli: Johtoryhmästä Joukkueeksi
12.06.2018 - Kaikki eivät miellä retriittiä johtamisen kehittämisen muodoksi. Retriitin luullaan usein sisältävän uskonnollisiakin piirteitä, vähintään syvää hiljentymistä. Johtoryhmäretriiteissä tärkeää on kuitenkin ryhmän keskittynyt läsnäolo ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä.
Blogi: Älä sano sitä sanaa
08.06.2018 - Lean on mielestäni ennen kaikkea tapa ajatella, johtaa, tuntea ja toimia.
Blog: How to Develop the Board Work and know what is Right for the Company
05.06.2018 - I’ve sat in many Board rooms where the main owners (capital investors from around the world) have been presented by their appointed Board Directors.
TIEDOTE: Rokmindin tiimi kasvaa seitsemällä valmentajalla
28.05.2018 - Olemme tehneet sopimuksen 7 uuden valmentajan kanssa. Rivit täydentyvät johtajuuden ja yrittäjyyden huippuammattilaisilla.
Blog: How to enhance communication and soften silos?
28.05.2018 - An invitation to a web meeting made me think of the now so common webinars and web meetings that connect people not only from different teams and companies of the organization but also from different countries and continents.
Blog: How to help teams thrive?
28.05.2018 - I am a true believer of heterogeneous teams who leverage their different strengths when creating something extraordinary together. At the same time not all teams thrive.
Månna Godenhjelm on uusi rokminderimme!
24.01.2018 - Rivistömme on täydentynyt pitkän linjan valmennuksen huippuammattilaisella, Månna Godenhjelmillä.
Rekry: Etsimme Suomen parhaita valmentajia
29.11.2017 - Rokmind etsii riveihinsä sopimusvalmentajia, joilta löytyy rok-asennetta ja tekemisen meininkiä.
Mellun Menestyksen portaat -kirja saatavilla julkkaritarjoushintaan!
04.10.2017 - Rokminderimme Mellu Niemen Menestyksen portaat -kirja innostaa tutkimaan itseään ja tunteitaan sekä opastaa, miten tavoitteet saavutetaan. Tilaa kirja nyt!
Tapion blogi: Nyt on uuden aika
31.07.2017 - Rokmindin Sales Manager ja entinen jääkiekkoilija Tapio Sammalkangas tietää, mitä voittajajoukkueen syntyminen vaatii.
Mellun blogi: Miksi suunnistajien kannattaisi puhua vähän vähemmän virheistä?
16.06.2017 - Rokminderimme Mellu kertoo blogissaan, kuinka pienellä ajatuksenmuutoksella voitettiin Jukolan viesti.
Harrin blogi: Resilienssin avulla yli haastavista tilanteista
16.06.2017 - Rokminderimme Harri Gustafsberg avaa blogissaan resilienssin käsitettä ja merkitystä haastavissa tilanteissa.
Rokmindin virallinen tiedote
13.06.2017 - Uraauurtava valmennusyritys sparraa menestymään paineisissakin tilanteissa – Rokmindin takana kolme johtamisen ja ihmismielen huippuasiantuntijaa.
Kirjajulkaisu: Åhman & Gustafsberg: Tilannetaju – päätä paremmin
09.06.2017 - Rokmindin valmentajat ja ihmismielen asiantuntijat Helena Åhman ja Harri Gustafsberg pureutuvat tilannetajuun 28.9.2017 ilmestyvässä kirjassaan Tilannetaju – päätä paremmin.
Kirjajulkaisu: Melina ”Mellu” Niemi: Menestyksen portaat
09.06.2017 - Rokmindin perustaja Mellu Niemi valottaa kirjassaan Menestyksen portaat™ -johtamista, joukkuevalmentamista, erilaisten persoonien sietämistä sekä muita kullanarvoisia valmennusmetodejaan.
Mellun blogi: Edes superjohtaja ei pärjää ilman unta
23.05.2017 - Nukkumattomuus, lomien ja ruokailun laiminlyönti, kuulostaako tutulta? Jo jonkin aikaa pinnalla ollut superjohtajavillitys tekee hallaa niin johtajalle itselleen kuin hänen työntekijöilleenkin.
Voittaminen on asenne- ja valintakysymys. Miten Nuorten Leijonien Menestyksen portaat™ syntyivät?
05.07.2016 - Mellun blogi: Rokminderimme Mellina kertoo blogissaan, kuinka Nuorten Leijonien Menestyksen portaat rakennettiin.